For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

پيش‌بينی تنش‌های پسماند حاصل از جوشکاری قوسی لوله‌های سوپرآلياژ اينکولوی800 به روش المان محدود

ح، پورمحمد، ا. كرمانپور و م. شمعانیان، "پيش‌بينی تنش‌های پسماند حاصل از جوشکاری قوسی لوله‌های سوپرآلياژ اينکولوی800 به روش المان محدود"، استقلال - نشریه روش­های عددی در مهندسی، 1389، سال 29، شماره 1، 57-39.

Journal Papers
ماه: 
March
Year: 
1389

تحت نظارت وف ایرانی